Hỗ Trợ Trực Tuyến
Thẻ liên kết
Facebook
Thông tin kinh tế, tỷ giá

Công ty EPO Việt Nam liên doanh thực hiện dự án đầu tư mới tại khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo

Thứ bảy,17/09/2016
2302 Lượt xem
  • Nằm trong lộ trình, chiến lược phát triển của mình, ngày 01/8/2016 Công ty cổ phần EPO Việt nam liên doanh với công ty Huy An Quảng Trị khởi công xây dựng dự án cửa hàng, siêu thị mini tiện lợi. 
  • Dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lơi cho các nữ công chức, viên chức yên tâm làm việc. Sau khi kết thúc giò làm vẫn mua được hàng hóa đảm bảo chất lượng tốt để lo bửa ăn cho những người thân yêu của mình.

Bình luận facebook