Hỗ Trợ Trực Tuyến
  • Hỗ Trợ Kinh Doanh
    (Nguyễn Viết Tiến)
  • Hỗ Trợ Kinh Doanh
    (Võ Văn Đạt)
Facebook
Sứ mệnh
Thứ năm,03/11/2016

EPO VIỆT NAM luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với khách hàng, với cộng đồng và với chính mình, bởi vậy:

- Các dự án mà EPO Việt Nam đầu tư luôn phải thân thiện với môi trường, giải quyết việc làm cho người dân Việt Nam mà trước hết là nơi mà EPO VIỆT NAM thực hiện dự án.

- Sản phẩm của công ty EPO Việt Nam sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo tiêu chí vì sức khỏe và sự thông thái của người Việt Nam.

- Lợi ích của cổ đông luôn gắn liền với lợi ích của khách hàng và lợi ích của cộng đồng.

EPO VIỆT NAM - THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, VÌ KHÍ PHÁCH ĐẤT VIỆT